Poslednej výstavy v roku sa zúčastnila naša Buchta - Bubble Illimon - ktorú posudzoval p. Sergej Vanža (SK). Buchta vyhrala svoju triedu a získala V1, CAC :-)

 


 
Tvorba stranek pro chovatele