Výstava sa konala na Kamennom Mlyne (SK). Pani rozhodkyňa bola Gabriela Ridarčíková,SK. YOGI (Yong Slnečný Lúč) prvýkrát v triede dorasti získal Veľmi nádejný 1, BOB dorast. Bambi v triede šampiónov získala V1, CAC, Klubová víťazka 2020 a BOB. Taktiež sa dostala do užšieho výberu medzi 3 najlepšie sučky výstavy.

  


 
Tvorba stranek pro chovatele